No messages here yet...

--- 
Saturday, January 19, 2019 ---
[2018-09-11 03:02:22] aipchat:
в телевизоре так, по крайней мере